BİLGİLER:
Bebek İzlem
Aşı Uygulamaları
Gebe Takibi
Aile Planlaması
Laboratuvar
Raporlar
 • email
 • facebook
 • twitter
Online Hizmetler
 • VERDİĞİMİZ HİZMETLER

  Aile Sağlığı Merkezimizde Verilen Hizmetlerin Listesi Buraya İçin Tıklayınız.
 • ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

  Hekimlerimizin Çalışma Saatleri İçin Buraya Tıklayınız.
 • VATANDAŞ REHBERİ

  Aile Sağlığı Merkezimizde İşlemleri Nasıl yapabileceğinize Dair Bilgilere Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  Hizmet Standartları Tablosu İçin Buraya Tıklayınız.
 • DOKTORUNUZA SORUN

  Aile Hekiminize Soru Sormak İçin Buraya Tıklayınız.

Ana Sayfa > Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedir? [Geri]   
Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedir?Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve
diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur.
Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları
hala yüksektir.
İnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden, kenelerin vektörlük yaptığı ve
insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyondur. İnsanlarda başlıca
ensefalitler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ile ön plana çıkan
sendromlar şeklinde görülür.
Kırım-Kongo kanamalı ateşinde(KKKA) etken nedir?
Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği, Bu grup
virüsler, 100 nm (nanometre) büyüklüğünde, Ribonükleik asit (RNA) içeren, heliksel
kapsidli ve zarflı virüslerdir.
Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu insanlara nasıl bulaşmaktadır?
İnsanlar virüsü; Enfekte kenelerin yapışması/kan emmesi sırasında salgıladıkları
tükürük salgısı ile, Enfekte kenelerin çıplak elle ezilmesi sırasında temasla, Viremik
hayvanların kan ve dokuları ile temasla, Viremik hastalarla (kan ve diğer vücut
sıvıları)temas ile olmaktadır.
KKKA 'ne yakalanmış insanlarda hastalık belirtileri nelerdir?
İnsanlarda; hastalık ateş, üşüme-titreme yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal,
yüzde kızarıklık, karaciğerde büyüme ve kanama ile kendini gösterir. Ateş, kırıklık, kas
ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, aşırı duyarlılık, sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı, mide
bölgesinde ağrı, bel bölgesinde ağrı gibi belirtiler ile ani olarak başlamaktadır. Bazen
bu bulgulara kusma, karın ağrısı ve ishal ilave olabilmektedir. Gövde ve kol ve
bacaklarda cilt içi kanama görülebilir. Burun kanaması ve değişik alanlarda kanama
bulguları bulunabilir. ( Detaylı bilgi için Sağlık Bakanlığı )
Kırım-Kongo kanamalı ateşi nasıl kontrol edilir ve nasıl korunulur?
Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi KKKA’da da korunma ve kontrol
önlemlerinin alınması çok önemli ve gereklidir.
a- Hasta ve hastanın sekresyonları ile temas sırasında mutlaka koruyucu önlemler
(eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) alınmalıdır. Genellikle hava yolu ile bulaşmadan
bahsedilmemektedir. Ancak, kan ve vücut sıvıları ile temastan kaçınılmalıdır. Bu
şekilde bir temasın söz konusu olması halinde, temaslının iki hafta süreyle ateş ve
diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir. (ateşin 38,3 °C veya üzerinde
olması halinde acilen tam teşekkülü hastaneye başvurulmalıdır. Hasta olan kişilerin
kullandığı malzemeler ve tuvaletler çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir
b- Hayvan kanı, dokusu veya hayvana ait diğer vücut sıvıları ile temas sırasında da
gerekli korunma önlemleri alınmalıdır.
c-Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte oldukça zor görülmektedir. Keneler
yumurta dönemleri hariç diğer biyolojik evrelerinde insanlara hücum ederek kan
emebilir. Hem mera keneleri hem de mesken keneleri gelişmelerini sürdürebilmek ve
nesillerini devam ettirebilmek için konakçılarından kan emmek zorundadırlar; genel
olarak da konakçı spesifitesi göstermezler. Bu nedenle öncelikle konakçılar
kenelerden uzak tutulmalı ve kenelerin kan emmeleri engellenmelidir.
d-Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılması gerekmektedir.
Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda,
vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli; vücuda yapışmamış olanlar
dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin
ağız kısmı koparılmadan bir pensle doğrudan alınmalıdır. (Isırılan yer; bol sabunlu
suyla yıkanıp temizlendikten sonra, iyotlu antiseptik sürülmelidir.)
e- Diğer önemli hususlardan birisi de piknik amaçlı olarak su kenarları ve otlak
şeklindeki yerlerde bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakımından
kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaştırmalıdır. Çalı,
çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulmalı, bu gibi yerlere çıplak ayakla veya
kısa giysilerle girilmemelidir.
f- Özelikle kırsal alanlarda dolaşılırken açık renkli vücudu örten elbise ve çizme
giyilmeli veya ayakkabı giyilecekse pantolon paçaları çorap içine alınmalıdır.
g-Hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı,
çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır.
h- Hayvan sahipleri ; hayvanların sağım ve kesim zamanını dikkate alarak;
hayvanlarını ve hayvan barınaklarını kene ve diğer dış parazitlere karşı uygun
ektoparaziter ilaçlarla yılda iki kez ilaçlamalıdır.
i- Gerek insanları gerekse hayvanları kene enfestasyonlarından korumak için repellent
olarak bilinen böcek kaçıranlar dikkatli bir şekilde kullanılabilir. (Repellentler; sıvı,
losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde
sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların
baş veya bacaklarına da uygulanabilir; ayrıca, bu maddelerin emdirildiği plastik
şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir.)
j- Kenelerin çevrede çok olması halinde; mera, çayır, çalı, çırpı ve gür otların
bulunduğu yerler gibi kenelerin yaşamasına müsait alanlarda, diğer canlılara ve
çevreye zarar vermeden, çok dikkatlice akarisid uygulamalarına başvurulabilir. Genel
olarak geniş çevre ilaçlamaları faydalı görülmemektedir.Kırım-Kongo kanamalı ateşi için kimler risk altındadır?
Hastalık için çiftlik çalışanları, çobanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, hayvancılık ile
uğraşanlar, veteriner hekimler, Veteriner sağlık teknisyenleri, akut hastalarla temas
olasılığı bulunan salgın bölgelerde görev yapan sağlık personeli, askerler, kamp
yapanlar risk altındadır.Kene ısırığında ne yapılmalıdır?
Yapışan keneler ise kesinlikle öldürülmeden,
ezilmeden/patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı koparılmadan, bir
pensle doğrudan düz olarak, döndürmeden yavaşça çekilip
alınmalıdır. Isırılan yere; bol sabunlu suyla yıkanıp
temizlendikten sonra iyotlu antiseptik(tendürdiyot) sürülmelidir.
(şayet sabunlu su bulunmaz ise alkol içeren mendiller
kullanılabilinir).
Çıplak elle keneye temas edilmemeli eğer elle tutulacaksa
eldiven giyilmeli veya naylon bir poşet yardımı ile keneler
toplanmalıdır.
Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol,
klonya, gazyağı v.b) dökülmemeli, sigara veya ateş kullanarak
keneler uzaklaştırılmamalıdır. Çünkü bu maddeler kenenin
kusmasına sebebiyet vereceğinden hastalık bulaştırma riskini
artırmaktadır.
Isırılan kişi iki hafta süreyle ateş,yoğun halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi
belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir. (ateşin 38,3 °C veya üzerinde
olması halinde acilen tam teşekkülü hastaneye başvurulmalıdır)
https://isparta.tarimorman.gov.tr
temmuz2023